SCHELLING SLOVAKIA s.r.o.

SCHELLING SLOVAKIA s.r.o.

Firma Schelling už niekoľko rokov vyrába diely nielen pre vlastnú potrebu, ale sa aj na základe príslušných výkonnostných spektier etablovala na trhu ako spoľahlivý dodávateľ a partner pre ťažké oceľové konštrukcie. Na základe stále stúpajúceho počtu zákazok a deficitu možností rozširovania sa v pôvodnom sídle firmy, bola v roku 2005 postavená novostavba Schelling Slovakia s.r.o. so sídlom v Kechneci. Medzitým v Kechneci našlo uplatnenie viac ako 60 zamestnancov.

Terajší strojový park umožňuje efektívnu výrobu ťažkých a stredne ťažkých oceľových konštrukcií, rámov strojov, nádrží, bežných zámočníckych konštrukcií a doplnkov podľa želania zákazníka. Vyrábame aj výrobky rôzneho druhu ako napríklad príruby, puzdrá, konzoly a podobne. Do ďalšieho sortimentu výrobného programu patria aj bežné zámočnícke výrobky ako napríklad zábradlia, brány, rôzne drobné konštrukcie, výrobky do exteriéru a ďalšie.

Pri práci firma kladie veľký dôraz na výber pracovníkov, ako aj na včasnosť a kvalitu vykonanej práce. Firma má certifikát EN 1090 EXC 2, EN ISO 3834-2 a zvárači prešli skúškami EN 9606. Firma má aj 2 konštruktérov a 4 programátorov.


Kariéra

Súčasný charakter spoločnosti SCHELLING formuje zdravá kombinácia dlhoročných a mladých zamestnancov, ako aj pracovné prostredie s osobnou atmosférou a medzinárodnou pôsobnosťou. V spoločnosti SCHELLING pracujú ľudia, ktorí sú fascinovaní technológiami, prezieraví, hľadajú dialóg so zákazníkom aj trhom. Sú to talentovaní ľudia s ambíciou dosiahnuť veľké veci.

Všetci si uvedomujú, že sa to dá dosiahnuť jedine spoločným úsilím, tým že každý prispeje k dielu svojimi vedomosťami a zručnosťami vo svojej špecifickej oblasti. To podporuje vzájomné uznanie a tímovú spoluprácu. Ak je to dôležité aj pre vás, v spoločnosti SCHELLING ste vítaní!

Podať prihlášku
 

Produkty

Požiadavky na veľkoplošné materiály na báze dreva, plastov, neželezných a železných kovov sa môžu zásadne líšiť. Spoločnosti SCHELLING sa podarilo nájsť spoločného menovateľa pre spracovanie všetkých týchto materiálov: technológiu kotúčového pílenia. Jej výhody sa dajú pri každom materiáli uplatniť iným spôsobom. Zároveň sa tým zabezpečia vysoko precízne a produktívne výsledky.

Spoločnosť SCHELLING, integrovaná a prepojená vo výrobnom prostredí, ponúka k svojim špecializovaným veľkoplošným formátovacím pílam a pílam na presné rezanie aj riešenia pre zariadenia, vrátane periférnych zariadení, predovšetkým veľkoplošný sklad, ako aj zariadenia na triedenie a stohovanie pre širokú škálu rôznych materiálov.

Viac informácií
 

SCHELLING 1917 — 2017: 100 rokov skúseností v oblasti pílenia

Vďaka neustálemu vyhľadávaniu inovatívnych technických riešení sa spoločnosť SCHELLING stala lídrom v odvetví výroby veľkoplošných formátovacích píl.

Celé storočie skúseností predstavuje bohatý zdroj získaných vedomostí a zručností. Spoločnosť SCHELLING bola založená v roku 1917 vo Schwarzachu (Vorarlberg) v Rakúsku a dlhé roky fungovala ako rodinný podnik. Postupne sa vyvinula na spoločnosť s celosvetovou pôsobnosťou a s približne 500 zamestnancami po celom svete, ktorá udáva ekonomické a technologické trendy vo svojom odvetví.

Novinky

Vždy aktuálne

Rozhodujte sa na základe dostatočných informácií.

Ak sa chcete rozhodnúť pre najoptimálnejšie riešenie, potrebujete dobré podklady. To isté platí pri investovaní do veľkoplošných formátovacích píl a zariadení, ako aj píl a zariadení na presné rezanie a ich periférnych zariadení.

Veľtrhy

Navštívte nás

Najnovšie informácie z prvej ruky.

Ako technologický líder v oblasti rezania veľkoplošných materiálov prezentujeme najnovšie informácie týkajúce sa výskumu a vývoja spoločnosti SCHELLING.