Učňovské vzdelávanie

IMA SCHELLING: päť povolaní s budúcnosťou

V neustále rastúcom závode vo Vorarlbergu každý rok začína svoju kariéru približne desiatka učňov – chlapcov i dievčat. Oplatí sa podať si prihlášku čo najskôr! Vo veľmi priateľskom a modernom prostredí sa tu vyučuje päť perspektívnych technicky zameraných učňovských odborov s 3 – až 4-ročnou odbornou prípravou: skladová logistika, technológia prevádzkových zariadení, strojárstvo, obrábanie, konštruktérstvo. Základom celého vzdelávania je dobre vybavená vlastná učňovská dielňa. Vlastný vedúci vzdelávania a jeden školiteľ na každý učňovský odbor zabezpečujú profesionálnu odbornú prípravu. Tykanie medzi učňami a všetkými zamestnancami až po šéfa je základom jedinečnej pracovnej atmosféry.

Učňovské odbory

 

VIAC INFORMÁCIÍ

Školitelia

 

VIAC INFORMÁCIÍ

Termíny skúšobných dní

 

VIAC INFORMÁCIÍ

Výborný učňovský podnik

Spoločnosť SCHELLING je už dlhé roky jedným z najlepších učňovských podnikov v Rakúsku. Vzdelávanie je orientované na praktickú spoluprácu. Učni sa už v druhom ročníku zúčastňujú na konkrétnych projektoch a môžu prispievať svojimi vlastnými nápadmi. Každý učeň dostane svojho „tútora“, ktorý ho má na starosti. Vďaka celosvetovej pôsobnosti podniku sú už od tretieho ročníka možné aj stáže v zahraničí.

Kariérne príležitosti, ktoré prinášajú moderné technicky zamerané učňovské odbory, sú presvedčivé. Ilustruje to aj prípad súčasného šéfa anglickej pobočky spoločnosti SCHELLING, ktorý kedysi sám začínal ako učeň v spoločnosti SCHELLING. Ak chcete vedieť viac, navštívte stránku www.lehre-bei-imaschelling.at alebo sa zoznámte so spoločnosťou SCHELLING osobne v skúšobný deň. Okrem toho vám je k dispozícii vedúci vzdelávania Markus Schwendinger, ktorý rád odpovie na otázky mladých ľudí prejavujúcich záujem a ich rodičov. Stačí zavolať alebo napísať e-mail!

Vedúci vzdelávania: Markus Schwendinger
Tel.: +43 5572 396-220
E-mail: lehre@imaschelling.com

ŠtúdiumŠúdium – vaše kariérne príležitosti v spoločnosti Schelling