Modernizácia

Aktualizácie prostredníctvom softvéru a hardvéru

Aby stroje a systémy SCHELLING mohli bezchybne fungovať dlhé roky, spoločnosť SCHELLING neustále poskytuje svojim zákazníkom nové vydania softvéru k príslušnej verzii programu, ktorý používajú. Tieto aktualizácie je možné vykonať aj online. To, či je daná aktualizácia pre váš stroj zmysluplná, môžete zistiť ihneď prostredníctvom našej online diagnostiky bez toho, aby ste museli prerušiť výrobu.

Rozsiahlejšie aktualizácie zahŕňajú obnovenie riadiacich komponentov, teda softvéru aj hardvéru. To zahŕňa výmenu a konverziu ovládacích prvkov a počítačových systémov riadenia, aktualizáciu optimalizačného softvéru alebo zaobstarávanie náhradných dielov. Všetko, čo sa týka týchto oblastí, bude aktualizované.

Aktualizácie prostredníctvom nových technických komponentov

Aktualizácie zahŕňajú dodatočné vybavenie strojov najnovšími komponentmi tak, aby píly, ktoré sú už na trhu, mohli držať krok s najnovším vývojom. V takomto prípade spoločnosť SCHELLING ponúka špeciálne modernizačné balíky, s cieľom uspokojiť meniace sa požiadavky zákazníkov a implementovať nové riešenia.

Úprava osvedčených píl pomocou najmodernejších technológií
Náš koncept – vaše výhody:

 • Inventarizácia a komplexné poradenstvo v oblasti nákladov a výnosov
 • Generálna oprava zariadenia
 • Uvedenie systému do prevádzky priamo na mieste
 • Aktualizácia softvéru a hardvéru
 • Optimalizácia procesu
 • Energetická optimalizácia
 • S vlastným modernizačným tímom
 • Výhradné používanie originálnych dielov spoločnosti Schelling
 • Modernizácia
 • 60 štandardných zostáv
 • Vlastný pohotový „modernizačný tím“
 • PLC technik
 • Mechanické a elektrické projektovanie
 • Tím pre montáž a uvedenie do prevádzky

Servis –ten, kto si vyberá najlepšie píly, má právo očakávať kvalitný servis