Materiály na báze plastov

Rezanie inovatívnych materiálov
pomocou primeraných technológií.

Plasty, akrylové sklo, kompozity a iné inovatívne materiály, si vyžadujú spracovanie, ktoré je dokonale prispôsobené ich materiálovým vlastnostiam. Odborné skúsenosti, know-how a cit pre vec sú pri tom nevyhnutné. Napríklad rýchlosť otáčania pílového kotúča a rýchlosť podávania musí byť presne zosúladená, aby bolo možné chrániť citlivé povrchy, čo najviac eliminovať vznik pilín s cieľom zamedziť nadbytočnému odpadu a poškodeniu drahých materiálov.

Spoločnosť SCHELLING disponuje znalosťami a zručnosťami potrebnými na tieto účely a integruje ich do svojich veľkoplošných formátovacích píl špecializovaných na rezanie plastov. Vďaka masívnej konštrukcii, systému CLEAN-UP a zariadeniu na ochranu proti prachu je zaručená veľmi vysoká presnosť rezania, ako aj jednoduchá obsluha. Frekvenčne riadené digitálne pohony umožňujú plynule meniteľné rýchlosti otáčania pílových listov – nevyhnutné pri používaní širokej škály materiálov.

Inteligentná manipulácia s veľkoplošnými materiálmi, praktické detaily a výkonné pohony zabezpečujú krátke výrobné časy a prestoje, krátke cykly spracovania a priemyselnú produktivitu.

Triedenie a stohovanie