Zariadenia

Rezanie veľkoplošných plastových materiálov v priemyselnom prostredí pomocou zariadení šitých na mieru

Rezanie veľkoplošných materiálov na báze plastov v priemyselnom prostredí je veľmi náročná úloha. Všetky parametre – rýchlosť otáčania pílových listov, rýchlosť podávania, manipulácia s materiálom, čistota – musia byť dokonale prispôsobené vlastnostiam konkrétneho materiálu. Jedine tak je možné optimalizovať rýchlosť a presnosť spracovania a maximalizovať ochranu materiálu.

Vývoj a realizácia plne alebo poloautomatizovaných zariadení na veľkoplošné rezanie, úplne prispôsobených individuálnym požiadavkám jednotlivých zákazníkov, je disciplínou, v ktorej tím spoločnosti SCHELLING obzvlášť vyniká.

Zariadenia vyvinuté spoločnosťou SCHELLING sú šité na mieru a väčšinou navrhované na základe osvedčených modulov a komponentov z radu veľkoplošných formátovacích píl na rezanie plastov od spoločnosti SCHELLING. Každý systém je vyvinutý v úzkej spolupráci s klientom a v závislosti od úlohy s technologickými partnermi z periférnej oblasti, ako aj z predchádzajúcich a nadväzujúcich stupňov výrobného reťazca.

Spravidla je na to potrebná integrácia do výrobného procesu a integrácia do automatizovanej výroby – často bez prítomnosti pracovníka. Môže sa to týkať sériovej výroby, ako aj výroby s neustále sa meniacimi typmi objednávok vrátane zmeny všetkých výrobných parametrov, ako sú veľkosti výrobných dávok, formáty, materiály, povrchy, výšky stohov atď.

VEĽKOPLOŠNÁ FORMÁTOVACIA PÍLA fp 6 NA REZANIE DOSIEK PLOŠNÝCH SPOJOVRezanie dosiek plošných spojov a laminátov bez ostrín a bez dodatočného spracovania