Materiály na báze dreva

Využívajte drevené doskové materiály rýchlejšie, šetrnejšie a s minimálnym odpadom.

Trh s materiálmi na báze dreva sa neustále vyvíja. Nové materiály sú prísľubom nových spôsobov využitia, dizajnov, príležitostí a trhov. Vyžadujú si však aj individuálne spracovanie. S materiálmi s citlivým alebo štruktúrovaným povrchom je potrebné narábať šetrne, drahé materiály sa musia využiť čo najúspornejšie a s minimálnym množstvom odpadu.

Preto spoločnosť SCHELLING vyrába priekopnícke veľkoplošné formátovacie píly a zariadenia. Dokážu vyťažiť maximum z osvedčených ako aj inovatívnych materiálov – a to pri vysokej presnosti a produktivite. Navyše s jednoduchou obsluhou a spoľahlivosťou v nepretržitej prevádzke.

Vďaka tejto technológii sú priemyselné podniky ako aj sofistikované odvetvia remeselnej výroby pripravené na nové výzvy: vysokú racionalizáciu, efektívne rezanie jednotlivých dosiek alebo celých balíkov, automatizovanú výrobu šarží a ešte oveľa viac.

Materiály na báze kovov