Softvér

Výroba pevne pod kontrolou

Náročné úlohy spojené s rezaním veľkoplošných materiálov kladú komplexné požiadavky aj na logistiku. S cieľom čeliť týmto výzvam disponuje spoločnosť SCHELLING už niekoľko rokov vlastným softvérovým oddelením s tímom vysoko špecializovaných odborníkov.

Tu sa pre zákazníkov spoločnosti SCHELLING vyvíjajú individuálne softvérové programy, ktoré podporujú efektívne výrobné procesy, flexibilitu a stabilitu. Všetky procesy sú riadené prostredníctvom jedinej platformy so systémom Windows. Vďaka tomu je možné pohodlne obsluhovať aj veľmi zložité procesy. Flexibilita je zároveň predpokladom pre dlhodobé investície a istotu do budúcnosti.

Použité strojeAj použitý Schelling je Schelling