Servis

Ten, kto si vyberá najlepšie píly,
má právo očakávať kvalitný servis.

Spoločnosť SCHELLING prináša inovatívne individuálne riešenia pre zákazníkov v oblasti rezania veľkoplošných materiálov a periférnych zariadení. To si vyžaduje zákaznícky servis s kvalitnou podporou, od plánovania cez projektovanie a softvér až po montáž, uvedenie do prevádzky a poskytovanie popredajných služieb. Aby sme boli bližšie k zákazníkovi a vedeli sa k nemu dostať rýchlejšie, náš servis je decentralizovaný. Servisné operácie sa preto uskutočňujú z rôznych pobočiek.

Inovácie spoločnosti SCHELLING udávajú trend v odvetví. Priemyselní výrobcovia alebo výrobcovia v náročných odvetviach remeselnej výroby, ktorí sa rozhodnú pre formátovacie veľkoplošné píly a píly na presné rezanie od našej spoločnosti, si vedome vyberajú v celosvetovom meradle špičkovú a priekopnícku technológiu na úrovni kvality, ktorá sa dá len ťažko prekonať. Je založená na vlastnom výskume a vývoji, masívnej konštrukcii, vysokokvalitných komponentoch a jej výsledkom je doživotná presnosť. Životnosť našich strojov sa meria v desaťročiach.

Je logické, že takejto úrovni kvality výrobkov musia zodpovedať aj kooperatívne, kompetentné a doslova komfortné servisné služby – a to 365 dní v roku, 24 hodín denne, v plnom rozsahu: od plánovania cez montáž, uvedenie do prevádzky, školenia atď., až po všetky popredajné služby. Vedomie, že sa na naše stroje a zariadenia dá spoľahnúť, nám uľahčuje bezplatné poskytovanie služieb, ako je servisná linka, online údržba alebo preventívna kontrola v rámci stanoveného rozsahu.

Je logické, že takejto úrovni kvality výrobkov musia zodpovedať aj kooperatívne, kompetentné a doslova komfortné servisné služby – a to 365 dní v roku, 24 hodín denne, v plnom rozsahu: od plánovania cez montáž, uvedenie do prevádzky, školenia atď., až po všetky popredajné služby. Vedomie, že sa na naše stroje a zariadenia dá spoľahnúť, nám uľahčuje bezplatné poskytovanie služieb, ako je servisná linka, online údržba alebo preventívna kontrola v rámci stanoveného rozsahu.

Spolupráca v oblasti

servisných služieb

 • Poskytovanie servisných služieb sa opiera o intenzívnu kooperáciu a spoluprácu s našimi zákazníkmi.
 • Každý, kto využíva naše servisné služby, je a zostáva naším spokojným zákazníkom. Orientácia na zákazníka je pre nás na prvom mieste.
 • Spolupráca v oblasti servisných služieb je spojením orientácie na zákazníka s neustálou snahou zlepšovať sa a zvyšovať kvalitu produktov.
 • Vďaka zákazníckemu servisu sú naši zákazníci ešte úspešnejší. Robíme všetko pre to, aby sme sa uistili, že využívaním našich prvotriednych servisných služieb sa stávajú ešte viac konkurencieschopnými.

Naša ponuka servisných služieb

Preventívne kontroly

Bezplatný test pre ešte väčšiu dostupnosť.

Odporúčania pre dlhodobé zachovanie hodnoty (ktoré opatrenia sa odporúčajú na optimálne zachovanie hodnoty, ktoré sú naliehavé).

Modulárna údržba

Klasický balík údržby s voliteľným modulárnym prispôsobením vašim požiadavkami na údržbu.

 • Modulárna linka zákazníckej podpory
 • Modulárne vzdelávanie
 • Modulárne náhradné diely
 • Modulárna záruka

Individuálna údržba

Individuálna údržba – moduly údržby individuálne prispôsobené vašim špecifickým výrobným požiadavkám.

 • Koncepcia údržby
 • Koncepcia poskytovania náhradných dielov
 • Koncepcia dostupnosti
 • Koncept plánovania údržby
 • Optimalizácia zariadenia

Náhradné diely

 • Náhradné diely
 • Poradenstvo ohľadom náhradných dielov
 • Rýchla a priama dodávka
 • Krátky reakčný čas
 • 25-ročná záruka na dostupnosť náhradných dielov

Linka zákazníckej podpory

 • Komplexné, kompetentné poradenstvo a riešenie problémov týkajúcich sa všetkých produktov SCHELLING
 • v pracovné dni od 7.00 do 17.00.
 • modul zákazníckej podpory 5/16
 • modul zákazníckej podpory Sobota

Vzdelávanie

Školenia a tréningy poskytované spoločnosťou SCHELLING prispievajú k tomu, aby ste stroje a zariadenia, ktoré ste od nás získali, vedeli optimálne využívať a udržiavať od samého začiatku a aby ste tak zaistili a zvyšovali ich produktivitu, presnosť, spoľahlivosť a životnosť.

Modernizácia

Pohotový „modernizačný tím“ spoločnosti SCHELLING

 • Vlastní PLC technici
 • Mechanické a elektrické projektovanie
 • Tím pre montáž a uvedenie do prevádzky

Štart

 • Pomoc pri inštalácii nových zariadení v prípade nedostatku personálu
 • Opätovné uvedenie do prevádzky (napríklad pri zmene lokality)
 • Dôkladné zaškolenie obslužného personálu

Použité stroje

Ziskovosť a výkonnosť na dlhé roky vďaka kvalite a presnosti. Naše servisné služby sú vám neustále k dispozícii (platí to aj pre stroje staršie ako 30 rokov.)

Záruka

Individuálne predĺženie záruky na 3 až 5 rokov, v závislosti od stroja a používania.

Máte nejaké otázky?Radi vám odpovieme!