Údržba

Udržiavajte stroje a zariadenia v dobrom technickom stave.

Stroje, ktoré ťažko pracujú deň čo deň, rok čo rok, sa prirodzene časom musia opotrebovať. Preto kladieme veľký dôraz na pravidelnú údržbu vašich píl a zariadení SCHELLING. Na tento účel vám v rámci zákazníckeho servisu ponúkame modulárnu údržbu, ktorá vám zabezpečí komplexný a nepretržitý servis strojov.

Pravidelnú údržbu vykonávajú naši vlastní odborne spôsobilí zamestnanci servisného oddelenia spoločnosti SCHELLING. Dbáme pri tom na to, aby vás podľa možnosti mali vždy na starosti tí zamestnanci, ktorí už vaše stroje poznajú, rovnako ako oblasť ich použitia. Dokumentácia všetkých údajov o strojoch a ich možnostiach vedená v databáze SCHELLING podporuje rýchlu diagnostiku problému.

Náš koncept –

vaše výhody

 • Klasický balík údržby s voliteľným modulárnym prispôsobením vašim požiadavkami na údržbu
 • Vykonávanie všetkých údržbárskych prác podľa plánu údržby
 • Kontrola bezpečnostných zariadení
 • Náhrada chybných komponentov originálnymi dielmi od spoločnosti Schelling
 • Vypracovanie podrobnej správy o stave
 • Zvýšenie dostupnosti stroja
 • Testovanie optimalizácie a hospodárnosti stroja
Skontaktujte sa s nami

Vzdelávanie

Školenia a tréningy poskytované spoločnosťou SCHELLING prispievajú k tomu, aby ste stroje a zariadenia, ktoré ste od nás získali, vedeli optimálne využívať a udržiavať od samého začiatku a aby ste tak zaistili a zvyšovali ich produktivitu, presnosť, spoľahlivosť a životnosť.

Linka zákazníckej podpory

Komplexné, kompetentné poradenstvo a riešenie problémov týkajúcich sa všetkých produktov SCHELLING. Bezplatne v každý pracovný deň od 7:00 do 17:00

 • Modulárna linka zákazníckej podpory 5/16 h

Náhradné diely

 • Poradenstvo ohľadom náhradných dielov
 • Rýchla a priama dodávka
 • Krátky reakčný čas
 • 25-ročná záruka na dostupnosť náhradných dielov

Záruka

Individuálne predĺženie záruky na 3 až 5 rokov, v závislosti od stroja a používania.

Individuálna údržba

 • Servisné služby ako pri modulárnej držbe, ale individuálne prispôsobené
 • Moduly údržby individuálne prispôsobené vašim špecifickým výrobným požiadavkám
 • Intenzívne poradenstvo týkajúce sa vašich špecifických požiadaviek na údržbu
 • Koncepcia údržby, koncepcia poskytovania náhradných dielov, koncepcia dostupnosti, koncept plánovania údržby, optimalizácia zariadenia

Máte nejaké otázky?Radi vám odpovieme!