Vzdelávanie

Školenia a tréningy poskytované spoločnosťou SCHELLING prispievajú k tomu, aby ste stroje a zariadenia, ktoré ste od nás získali, vedeli optimálne využívať a udržiavať od samého začiatku a aby ste tak zaistili a zvyšovali ich produktivitu, presnosť, spoľahlivosť a životnosť. Všetky vzdelávacie kurzy vieme prispôsobiť vašim špecifickým požiadavkám. Organizujeme ich v školiacom stredisku spoločnosti SCHELLING Anlagenbau GmbH alebo priamo vo vašom závode. Vzdelávanie sa uskutočňuje vo forme školení a seminárov, podľa učebnice Schelling: mechanické, elektrické komponenty, obsluha, údržba a opravy, optimalizácia, ...

Realizácia

 • Vedúcimi seminárov sú interní odborníci s najvyššou kvalifikáciou
 • Tréning zameraný na teóriu aj prax, ukončený záverečným certifikátom
 • Individuálne vzdelávacie programy výrazne orientované na prax
 • Podrobné školiace materiály
 • Seminárne miestnosti s moderným technickým vybavením

Uvedenie do prevádzky (Start up)

 • Zaistenie maximálneho výkonu a úplného využitia stroja od samého začiatku
 • Ako nestrácať čas vo fáze rozbiehania
 • Vyškolenie a tréning personálu k dokonalosti
 • Ako zabrániť a vyhýbať sa poruchám
 • Optimálna integrácia do výrobného procesu

Obsluha strojov

 • Používanie našich vysokovýkonných programov
 • Porozumenie procesom a ich optimalizácia
 • Používanie parametrov a nastavení
 • Optimálne zaškolenie pri zmene personálu

Optimalizácia rezného plánu

 • Používanie HPO optimalizácie rezného plánu
 • Konfigurácia rozhrania na import dát z nadradených systémov
 • Používanie programu XBoB na manažment odpadového materiálu
 • Veľkoplošné materiály a materiálové zvyšky – šetrenie materiálom a časom
 • Osvojenie si celkovej optimalizácie systému – rezanie – opätovné použitie materiálových zvyškov

Údržba a servis

 • Samostatné vykonávanie pravidelnej údržby
 • Zostavovanie plánu údržby
 • Kontrola stavu opotrebovaných dielov
 • Inštalácia a nastavenie náhradných dielov

Výcvikový kurz pílenia

 • Prakticky orientovaný výcvikový kurz pílenia realizovaný na stroji zákazníka s použitím jeho vlastného materiálu
 • Používanie nastavení parametrov
 • Vytvorenie špecifických parametrov v závislosti od typu materiálu
 • Definovanie a priraďovanie pílových listov a parametrov rezania v závislosti od rôznych materiálov

Máte nejaké otázky?Radi vám odpovieme!