ŠTÚDIUM V SCHELLING SLOVAKIA s.r.o.

ODBORNÁ PRAX PRE ŠTUDENTOV

Študentom ponúkame možnosť odbornej praxe počas štúdia na strednej škole.

ZÁMOČNÍK/ZVÁRAČ

Naučíš sa:

 • porozumieť výkresovej dokumentácii
 • zvárať v ochrannej atmosfére CO2
 • skladať oceľové konštrukcie
 • prácu so žeriavom
 • základy metrológie

Získaš:

 • zámočnícke a zváračské skúsenosti
 • základné zváračské oprávnenie ZM1
 • paličský preukaz DG2
 • preukaz viazača bremien
 • preukaz žeriavnika

V tejto oblasti spolupracujeme so Strednou odbornou školou železničnou, Palackého 14, Košice

Obrábač kovov, lakovač, montér

Naučíš sa:

 • frézovať jednoduché súčiastky na strojoch s CNC riadením iTNC 530 alebo odmastňovať, lakovať a montovať jednoduché oceľové konštrukcie
 • porozumieť výkresovej dokumentácii
 • základy metrológie

Získaš:

 • skúsenosti s CNC riadením Heidenhein iTNC 530 alebo cerfikát o zvládnutí prepovrchových a povrchových úprav
 • preukaz viazača bremien
 • preukaz žeriavnika 

V tejto oblasti spolupracujeme so Strednou priemyselnou školou strojníckou, Komenského 2, Košice